Pomaga dzieciom i młodzieży odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z nowymi emocjami, które towarzyszą im na kolejnych etapach edukacji: rozpoczęciu nauki w szkole, dojrzewaniu, zawieraniu nowych znajomości czy szukaniu własnej tożsamości.

 

“JA czyli kto?” pomaga dzieciom poznać siebie od nowa. Przez pierwsze lata szkoły podstawowej dzieci zdążyły się oswoić ze sobą, zmierzyć się z rzeczywistością i odnaleźć w niej. W tym czasie biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać a emocje szaleją. Dzieci znowu szukają siebie i swojej tożsamości.

 

Oprócz inteligencji emocjonalnej program „JA czyli kto?” uczy jak rozwiązywać konflikty, jak być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice a także jak się relaksować i radzić sobie ze stresem.

JA czyli kto?

Program “JA” wspiera dzieci w pierwszych latach szkoły podstawowej. Program pomaga im zrozumieć i zaakceptować własną 

emocjonalność. Uczy jak skutecznie nazywać i rozumieć 

wewnętrzne odczucia. Pomaga budować stabilny obraz swojej

osoby, niezależny od bodźców

zewnętrznych. Dzieci uczą się samoświadomości, pozytywnej komunikacji, współpracy oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

JA czyli kto? - JA

7-8 latki

 Program "TY" skupia się na rozwoju inteligencji emocjonalnej i empatii opierających się na uwadze, aktywnym słuchaniu, odczuwaniu rezonansu emocjonalnego, a także uruchomieniu duchowości.

Dzięki zajęciom dzieci nauczą się działania na rzecz istotnych wartości i dobra wspólnego, a przede wszystkim, na rzecz siebie. Młody człowiek dowie się, w jaki sposób pokierować swoje emocje, tak by wpływały na konstruktywne działanie. Pozna również metody radzenia sobie ze stresem i złością oraz sposoby ułatwiające pracę na pozytywnych emocjach.

JA czyli kto? - TY

9-11 latki

Program „MY” dedykowany jest młodzieży w trudnym dla nich i otoczenia okresie dojrzewania.  Program wspiera budowanie realnego obrazu “ja”, stabilnego poczucia własnej wartości, zrozumienia swoich i cudzych emocji, akceptacji dla emocji trudnych.

 Młody człowiek uczy się jak prawidłowo komunikować się i rozwiązywać konflikty, świadomie akceptując swoje i cudze potrzeby.

JA czyli kto? - MY

12-14 latki

JAK TO DZIAŁA?

 

Zajęcia w ramach programu JA czyli kto? mają charakter warsztatowy i są dopasowane pod kątem metod, tematyki i potrzeb do wieku danej grupy. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i pracę w grupach. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 120 minut. Kurs (jeden program), trwa 9 miesięcy i obejmuje 30 spotkań.

Zajęcia mogą odbywać się także w szkole Twojego dziecka.

Skontaktuj się z nami