Program „Oto JA” uczy dzieci jak lepiej zrozumieć siebie, swoje ciało, emocje i odnaleźć się w świecie, który je otacza. Program uczy interakcji i czytania zachowań społecznych aby rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność współpracy.

Najmłodszym w ich drodze towarzyszy stworek JA, wspiera w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji. 

Maskotka stworka JA ma swój osobisty patent w 28 państwach Unii Europejskiej – prawo do własności wzoru wspólnotowego na podstawie Prawa Własności Przemysłowej oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stworek JA jest wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny, a dzieci, z którymi pracuje go uwielbiają.

Program „Oto JA” wspiera rozwój kompetencji w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego,  które są niezbędne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej”.

Oto JA

Udział w zajęciach daje dziecku poczucie sukcesu, aby chętnie uczyło się nowych umiejętności i radziło sobie z codziennymi wyzwaniami, a w konsekwencji stawało się coraz bardziej samodzielne. 

W trakcie realizacji programu, dziecko ma okazję poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek. Dziecko uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć odczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

Oto JA - Pudełko talentów

3-4 latki

Dzieci wraz ze stworkiem JA wyruszają w “Podróż” przez krainę emocji, gdzie odkrywają i nazywają

 wewnętrzne stany. Dzięki temu lepiej rozumieją i akceptują siebie, a w konsekwencji budują stabilne 

poczucie własnej wartości. 

Dzieci uczą się samoświadomości, pozytywnej komunikacji, współpracy oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Oto JA - Podróż

5-6 latki

Skontaktuj się z nami

JAK TO DZIAŁA?

 

Zajęcia w ramach programu Oto JA mają charakter warsztatowy i są dopasowane pod kątem metod, tematyki i potrzeb do wieku danej grupy. Dzieci uczestniczą w zajęciach poprzez zabawę, gry interakcyjne, pracę indywidualną i pracę w grupach. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednego spotkania to 60 minut. Kurs (jeden program), trwa 9 miesięcy i obejmuje 30 spotkań.

Zajęcia mogą odbywać się także w przedszkolu Twojego dziecka.