Potrzebujesz innych tematów? Większą ilość spotkań? Skontaktuj się z nami, znajdziemy dla Ciebie najlepszą opcję.

Skontaktuj się

z nami

Atrakcyjna cena

Tylko 25 zł/osobę/warsztat (przy klasie min 20 osobowej)

Kto prowadzi warsztaty?

Warsztat prowadzą certyfikowane Trenerki Umiejętności Psychospołecznych. Pełne pasji i zaangażowania, ale przede wszystkim z ogromnym doświadczeniem. 

Zamawiam

cykl warsztatów

Gdzie odbywają się warsztaty i jak to działa?

Przyjeżdżamy do szkoły i przeprowadzamy warsztaty dla uczniów na miejscu. Każdy z nich trwa do 120 min. Pracujemy w kole, więc warto wybrać taką salę, gdzie można rozsunąć swobodnie ławki i krzesła. Wszystkie materiały przywozimy ze sobą. Spotkanie z Rodzicami odbywa się albo w szkole, albo on-line (w zależności od możliwości i preferencji) i trwa ok 90 min.

Co zyska klasa?

  1. Poprawę atmosfery w klasie i lepsze zrozumienie siebie nawzajem.

  2. Poprawę relacji

  3. Okazję do przedyskutowania spraw klasowych w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

  4. Umiejętność komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

  5. Kontrakt i zasady, które będą podstawą do budowania wspólnoty klasowej.

  6. Zmniejszenie poziomu rywalizacji.

Propozycja dla klas, które chcą

 POPRAWIĆ SWOJE FUNKCJONOWANIE I WZMOCNIĆ UCZNIÓW

To oferta skierowana do wszystkich klas szkół podstawowych i średnich. Jeśli zależy Ci na tym, aby wzmocnić pojedynczych uczniów w klasie, ale także klasę jako grupę, to jest to doskonałe rozwiązanie. W podstawowej wersji proponujemy 3 spotkania dla dzieci: Nasza klasa, Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów oraz Współpraca. Klasa to nie tylko uczniowie i wychowawca, ale także Rodzice, dlatego 4-te spotkanie dedykujemy właśnie Im. Podczas tego warsztatu podsumujemy to, co zadziało się w klasie podczas warsztatów. Rodzice dowiedzą się, co zaobserwowałyśmy w klasie, jakie widzimy w niej mocne strony i słabości. Dostaną także wskazówki co warto kontynuować w domu i jak mogą jeszcze lepiej wspierać swoje dzieci.

Zamawiam

cykl warsztatów

Cykl warsztatów dla klas

Skrzetuskiego 61, Marki

Kontakt