Cykl warsztatów dedykowany szczególnie uczniom, którzy na końcowym etapie szkoły będą decydować o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej.

Celem tego bloku warsztatów jest budowanie poczucia własnej wartości poprzez  pomoc w odkryciu mocnych stron każdego uczestnika a także uświadomienie mu, że rozpoznanie i rozwijanie mocnych stron buduje poczucie wartości, skuteczności i motywacji do działania. Uczestnicy zaplanują jak mogą korzystać ze swoich zasobów na co dzień a także dowiedzą się jakie mocne strony widzą w nich koledzy i koleżanki z klasy.

Być może właśnie dzięki tym warsztatom Twoje Dziecko uświadomi sobie w jakim kierunku chciałoby się dalej rozwijać 

Mocne strony... JAK ODKRYĆ WEWNĘTRZNEGO OLBRZYMA?

Celem warsztatów jest wzmocnienie w dziecku poczucia własnej wartości i nauka wyrażania swoich potrzeb w poszanowaniu granic swoich oraz drugiego człowieka.

Rezultatem warsztatów jest umiejętność odmawiania uczestnictwa w  niewłaściwych zachowaniach, podniesienia poczucia wartości dziecka, budowanie zdrowych relacji z rówieśnikami, wzmocnienie odporności na zagrożenia wokół dziecka, a także umiejętności proszenia o pomoc.

Po uczestnictwie w tym bloku warsztatów szansa na poprawę atmosfery w klasie i lepsze zrozumienie wzrośnie.

Asertywność… MAM PRAWO DO…  INNI MAJĄ PRAWO DO….

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jednym z największych marzeń każdego Rodzica jest szczęście jego Dziecka. To warsztat, którego głównym celem jest zapobieganie depresji wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy poznają sposoby na budowanie swojego dobrostanu, będą bardziej cieszyć się życiem, będą jeszcze bardziej doceniać to co mają a także będą umiały radzić sobie w trudnych sytuacjach nie tracąc wiary w swoje możliwości.

Po uczestnictwie w tym bloku warsztatów szansa na przepływ pozytywnej energii w klasie wzrośnie. 

Dobrostan... BUDOWANIE POCZUCIA SZCZĘŚCIA…

Cel warsztatu to nauczenie uczestników skutecznej komunikacji, uświadomienie im, że tzw. „prawda” jest względna i zależy od perspektywy, z której patrzymy. Uczestnicy będą mieli okazję wczuć się w różne strony konfliktu i znaleźć najlepsze rozwiązania. Odkryją także na czym polega sztuka komunikacji i jak upewnić się, że zostało się dobrze zrozumianym oraz czy zrozumiało się to co autor miał na myśli. 

Po uczestnictwie w tym bloku warsztatów szansa na poprawę atmosfery i lepsze zrozumienie w klasie wzrośnie.

Komunikacja... KTO MA RACJĘ?

To warsztat przygotowywany przez naszych specjalistów specjalnie pod daną klasę, po wstępnej rozmowie z wychowawcą, rodzicami lub uczniami, w zależności od sytuacji i potrzeb.

TRUDNE SYTUACJE W KLASIE…

Warsztaty dla klas

To oferta skierowana do całych klas.

 

Uzupełnia zajęcia Akademii JA i pozwala przepracować wiele kwestii na poziomie klasy. Każdy blok warsztatowy to co najmniej cztery spotkania, które odbywają się na lekcji (np. w ramach godziny wychowawczej).

 

To doskonałe rozwiązanie dla klas, które chciałyby poprawić swoje funkcjonowanie jako całości a także podnieść kompetencje miękkie pojedynczych uczniów.

Skontaktuj się z nami

Warsztaty, które poprawia funkcjonowanie klasy jako całości