16 lipca 2023

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - na czym polega i jaki wybrać? 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) pojawił się w latach 70-tych XX w. jako metoda alternatywna wobec psychoterapii i socjoterapii. 

 

TUS to proces kształtowania i rozwijania zdolności interpersonalnych, które pozwalają na skuteczne komunikowanie się, współpracę z innymi ludźmi, rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie zdrowych relacji. Celem tego rodzaju treningu jest poprawa jakości interakcji społecznych i zwiększenie umiejętności społecznych u jednostki, co może przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania w różnych sferach życia. TUS uczy także o emocjach i strategiach radzenia sobie z nimi. Uczestnicy pracują w grupie warsztatowo i poprzez zabawę zdobywają poszczególne umiejętności.

 

Duża popularność TUS spowodowała, że na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się wersje kierowane do różnych grup, oparte na różnych metodach oddziaływania oraz zakładające różne cele, takie jak rozwiązywanie problemów, kontrola złości, umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie, asertywność. 

 

Pandemia i czas izolacji sprawiły, że pojawiła się realna potrzeba aby proaktywnie wspierać dzieci i młodzież w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych i społecznych. Statystyki dotyczące depresji i prób samobójczych pokazują wręcz, że powinny to być działania priorytetowe. 

 

Rodzice konsultują swoje obawy z psychologami, a ci coraz częściej kierują dzieci i młodzież na zajęcia TUS widząc trudności w radzeniu sobie z emocjami czy w relacjach z rówieśnikami. 

 

Pojawia się pytanie na jakie zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych się zdecydować. Jak znaleźć takie, które będą prowadzone przez specjalistów z odpowiednim wykształceniem i dadzą oczekiwane rezultaty? Warto zastanowić się jakie rezultaty nas interesują? Czy wystarczy aby nasze dziecko poznało techniki komunikacji, nawiązywania relacji, narzędzia radzenia sobie z emocjami? Czy zależy nam aby także poznało i polubiło siebie, zbudowało stabilne poczucie własnej wartości oraz wzmocniło swoją odporność psychiczną?

 

Warto poszukać takich zajęć, które będą wspierały nasze dziecko całościowo. Takich, które dadzą możliwość kontynuacji pracy w kolejnych latach. Świetnym przykładem takich zajęć są programy Akademii JA, które kierowane są do różnych grup wiekowych, poczynając od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych po uczniów szkół średnich. To zajęcia rozwojowe, które oprócz umiejętności emocjonalnych i społecznych bardzo dużą wagę przykładają do wzmocnienia dziecka i jego zasobów. Dzięki temu ma ono szanse aby uwierzyć w siebie i jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. 

 

Dlaczego tak ważna jest możliwość kontynuacji? Umiejętności emocjonalne i społeczne to coś, co budujemy przez całe nasze życie. Dziecko w każdym kolejnym roku zmienia się, a wraz z nim jego potrzeby i wyzwania przed jakimi staje. Dlatego programy Akademii JA zostały napisane w taki sposób, aby dziecko mogło w nich uczestniczyć od 3 roku życia nawet do czasu szkoły średniej. Dodatkowo, szczególnie w grupach młodzieżowych, możliwość kontynuacji sprawia, że grupa staje się, swojego rodzaju, grupą wsparcia i szansą na zawiązanie prawdziwych przyjaźni.

 

 

Oczywiście zawsze warto dostosować swój wybór do potrzeb dziecka i jego trudności. Dla dzieci z poważniejszymi deficytami na pewno bardziej wskazane będą typowe zajęcia TUS w odpowiednio dobranej grupie.

 

Skrzetuskiego 61, Marki

Kontakt